Apgādā “Zinātne” sērijā “LETONIKAS BIBLIOTĒKA” iznākusi etnogrāfa un kultūrvēsturnieka, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, Dr.habil. hist. Saulveža Cimermaņa apjomīgā monogrāfija “Tautas celtniecība Latvijas ainavā”.

S.Cimermanis  ir zinātnieks, kurš ir precīzs faktoloģijā un avotu pētniecībā, prasīgs pret sevi un citiem.
Monogrāfija ir  unikāls zinātniskais pētījums un mūžā uzkrāto atziņu sakopojums, vērtīgs pienesums Latvijas vēstures zinātnei ne tikai kā dokumentāla liecība par tautas celtniecību un ainavu, bet arī  kā vēstījums nākamajām paaudzēm par latviešu tautas dzīvi pagātnē, tagadnē un nākotnē. 

Autors:
“Visos grāmatas tapšanas gados manus meklējumus visādi sekmēja LZA Fundamentālās bibliotēkas un Misiņa bibliotēkas (vēlāk - Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, kopš 2009. gada - LU Akadēmiskās bibliotēkas) darbinieki. Man palīdzēja minēto bibliotēku darbinieces Vita Aišpure, Ilga Gūtmane, Gunta Jaunmuktāne, Velga Kince, Venta Kocere, Dzintra Markuse, Inguna Mīlgrāve, Kristīne Plostniece, Arta Poriete, Anna Šmite. Vienmēr saņēmu zinošu cilvēku sniegtas bibliogrāfiskas un tematiskas izziņas, konsultācijas, darbam vajadzīgo tekstu un attēlu kopijas, ātri un precīzi piegādātu literatūru. Bibliogrāfiju sastādīja Dagnija Ivbule.
Grāmatā ievietoti attēli arī no LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma, galvenokārt novadpētnieka Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) zīmējumi no krājuma “Monumente””.
 

Dalīties