Lai atzīmētu 2021. jubileju gadu, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā sagatavojusi un izdevusi sienas kalendāru “2021. jubileju gads: Zviedrija un Latvija cauri gadsimtiem. No Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma”, kura saturs aptver daudzus gadsimtus un aicina ielūkoties abu valstu kopīgajā vēsturē, lai labāk iepazītu vienai otru, balstoties uz unikāliem dokumentiem.

 

Bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā glabājas nozīmīgi zviedru laika manuskripti, oriģinālas Zviedrijas karaļu vēstules un rīkojumi, kartes, teātra izrāžu afišas, grāmatas  par Zviedrijas vēsturi.
1675. gadā Zviedrijas karalis Kārlis XII Rīgā nodibināja liceju, kur par pedagogu vēlāk strādāja izcilais  novadpētnieks Johans Kristofs Broce  (1742–1823), kura kolekcijā “Monumente” un “Sylloge diplomatum Livoniam Illustrantium” ir  arī rūpīgi zīmēti un pārrakstīti zviedru vēstures avoti un liecības.
Arī latviešu un zviedru literārajiem sakariem ir senas un bagātas tradīcijas. LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājumā glabājas visi zviedru literatūras tulkojumi latviešu valodā kopš 19. gadsimta beigām, kā arī latviešu autoru darbi zviedru valodā, teātra izrāžu programmas, afišas, plakāti un fotogrāfijas, kā arī Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda (Stokholma) materiāli. 
Kalendāra vizuālo koncepciju un grafisko dizainu veidojis mākslinieks Aivars Plotka un kalendārs izdots ar Zviedrijas vēstniecības Latvijā finansiālo  atbalstu.

Dalīties