Tieši pirms simts gadiem, 1921. gada 17. februārī, Austrija atzina Latviju de iure un abas valstis nodibināja diplomātiskās attiecības.

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā bibliotēka atzīmē Latvijas un Austrijas diplomātisko attiecību simtgadi un priecājas informēt,  ka šis gads LU Akadēmiskās bibliotēkas Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavai ir īpašs, jo tiks atzīmēta bibliotēkas darbības divdesmit gadu jubileja.

Austrijas bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā vairāk nekā  6600 informācijas resursu, krājums katru gadu tiek papildināts ar jaunieguvumiem, ko dāvina Austrijas Eiropas un Starptautisko lietu ministrija. Austrijas bibliotēkā iespējams iepazīties arī ar jaunāko periodiku par literatūru un mākslu Austrijā “Literatūra un Kritika” (Literatur und Kritik), “Rampa” (Die Rampe), “Gaismojumi” (Lichtungen).

LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā glabājas grāmatas no 16.gs., kurās vēstīts par Austrijas ķeizarvalsts vēsturi un tās valdnieku likteņiem. Misiņa bibliotēkas fondos glabājas pirmie raksti par Austrijas valsti latviešu presē no 19.gs. vidus, kā arī daudzas  citas Austrijas un Latvijas kultūrvēsturisko saikņu  liecības.

Dalīties