Kazahstānas Republikas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs pasludinājis 2021. gadu par “Bērnu un jauniešu lasīšanas atbalsta gadu Kazahstānā”. Tā ietvaros notiks konferences, izstādes, lasījumi un citi literārie pasākumi, kuru mērķis ir attīstīt bērnu lasītprasmi un veicināt interesi par lasīšanu un literatūru jauniešu vidū.

“Lai paaugstinātu izglītības statusu, palielinātu lasītāju aktivitāti, veidotu augstu lasīšanas kultūru, attīstītu bērnu un jauniešu lasītprasmi, Kazahstānas Republikas prezidents K. Tokajevs 2021. gadu pasludināja par bērnu un pusaudžu lasīšanas atbalsta gadu. Gada ietvaros plānots atbalstīt bērnu rakstniekus reģionā, atvērt jaunus kopstrādes centrus, lasīšanas stūrus, kas palīdzēs radīt labus apstākļus lasīšanai,” teikts Kazahstānas valdības mājaslapā.

Pēdējo divdesmit gadu laikā lasīšanas statuss, tās loma, attieksme pret to daudzās pasaules valstīs ir dramatiski mainījusies. Intereses samazināšanās pret lasīšanu ir globāla tendence, ko izraisa plašsaziņas līdzekļu globalizācija un strauja izklaides industrijas attīstība, kas izstumj lasīšanu gan kā prestižu informācijas avotu, gan kā patīkamu atpūtas veidu.

Mūsdienu bērniem un pusaudžiem ir ne tikai citādāka literārā gaume, bet arī atšķirīga grāmatu kultūras uztvere. Viņi atsaucas uz grāmatu nevis kā “dzīves mācību grāmatu”, bet kā uz vienu no informācijas resursiem. Līdz ar to ir jāatrod citus veidus, kā veicināt lasīšanu jaunākas paaudzes pārstāvju vidū, ņemot vērā viņu vecuma specifiku un jaunākās tehnoloģijas.

LU Akadēmiskās bibliotēkas Kazahstānas informācijas centrs arī iesaistīsies Kazahstānas prezidenta un Kultūras ministrijas iniciatīvā, piesaistot jaunāko paaudzi informācijas resursu apgūšanā.

Dalīties