Missale Rigense.14. gs. Mesas dziedājumu notis, kas savulaik skanējušas Rīgas Domā.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs, vadītāja Dr.phil. Ineta Kivle, sadarbībā ar Zinātnes un pētniecības centra Koper Institūtu Filosofijas studijām Slovēnijā (Science and Research Centre Koper – ZRS KOPER, Institute for Philosophical Studies), vadītājs PhD Lenarts Škofs un projekta vadītāja PhD Maja Bjelica, īsteno divu gadu (2020–2022) projektu “Klausīšanās un Polifonija: atbalsis fenomenoloģijā, ētikā un antropoloģijā / Listening and Poliphony: Echoes of Phenomenology, Ethics and Anthropology”.

Šī projekta ietvaros, sadarbībā ar Jagaiļa universitāti Krakovā tiek gatavota kopīga publikācija Polijas estētikas žurnālā (The Polish Journal of Aesthetics) – žurnāls indeksēts datu bāzēs SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH, CEEOL, u.c.  Šis jau būs otrais speciālais žurnāla numurs, kurā uzaicinātais zinātniskais redaktors ir no Latvijas Universitātes.

  • Art and Aesthetics in Pandemic Time / Māksla un estētika pandēmijas laikā, 61 (2/2021). Redaktori: Ineta Kivle (Latvijas Universitāte), Dominika Czakon (Jagaiļa universitāte Krakovā); Natalia Anna Michna (Jagaiļa universitāte Krakovā). Žurnāla numurs tiks publicēts 2021. gada vasarā.
  • Listening and Polyphony: Philosophy, Aethetics, Arts / Klausīšanās un polifonija: Filosofija, estētika, māksla, 64 (1/2022). Redaktori: Ineta Kivle (Latvijas Universitāte), Lenart Škof (Zinātnes un pētniecības centrs Koper), Maja Bjelica (Zinātnes un pētniecības centrs Koper).

Žurnāla potenciālie autori tiek aicināti meklēt oriģinālas perspektīvas un dot savu pienesumu klausīšanās un polifonijas starpdisciplinārā konceptualizācijā.  Raksta iesniegšanas termiņš 2021. gada 31. oktobris. Ar žurnāla numura tematisko aptvērumu, prasībām raksta noformēšanai u.c.  Jūs variet iepazīties Polijas estētikas žurnāla mājas lapā: https://pjaestheticus.uj.edu.pl/en_GB/news  , kā arī CFP ŠEIT.

Dalīties