2021. gada 12. maijā Kazahstānas vēstnieks Latvijā Timurs Primbetovs pasniedza Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktorei Dr.h.c.philol. Ventai Kocerei Kazahstānas Republikas prezidenta Kasima-Žomarta Tokajeva pateicības rakstu par ieguldījumu Latvijas un Kazahstānas izglītības un kultūras sakaru attīstībā, kā arī ievērojamā kazahu dzejnieka un apgaismotāja Abaja Kunanbajeva darbu popularizēšanu Latvijā.

“Es izsaku sirsnīgu pateicību par lielo ieguldījumu, ko Jūs esat sniegusi, lai popularizētu plašo Kazahstānas garīgo mantojumu un lai vēl vairāk stiprinātu kultūras sakarus starp mūsu abām draudzīgajām tautām,” teikts prezidenta pateicības rakstā.

V. Kocere  pauda pateicību par augsto novērtējumu viņas darbībai Latvijas un Kazahstānas zinātnisko, izglītības un kultūras sakaru attīstībā, kā arī apliecināja LU Akadēmiskās bibliotēkas gatavību turpmākai produktīvai sadarbībai kopīgu projektu ietvaros.

Kazahstānas vēstniecība cieši sadarbojas ar Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku, kur 2019. gada aprīlī tika atvērts Kazahstānas Informācijas centrs “Abajs”.

Dalīties