2021. gada 16. jūnijā Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns V. Vernadska Ukrainas Nacionālajai bibliotēkai svinīgi pasniedza LU Akadēmiskās bibliotēkas sagatavoto 14 Latvijas zinātnisko grāmatu dāvinājumu. Dāvinājuma mērķis ir popularizēt informāciju par Latvijas valsti, vēsturi, zinātni, kultūru un latviešu valodu. Grāmatas tika sagādātas sadarbībā ar Latvijas izdevniecībām un apgādiem. Īpaša dāvana – divas zinātnei un studiju procesam nozīmīgas grāmatas, kuru autors ir viens no molekulārās bioloģijas pamatlicējiem Latvijā, LU profesors, Dr. habil. biol. Pauls Pumpēns. Grāmatas “Single-stranded RNA phages. From molecular biology to nanotechnology” (2020) un “Viral nanotechnology” (2016) izdotas ASV izdevniecībā “CRS Press”.  

Prezentācijā piedalījās Latvijas vēstniecības Ukrainā trešais sekretārs Edvīns Severs, V. Vernadska Ukrainas Nacionālās bibliotēkas ģenerāldirektora vietnieces zinātniskajā darbā Tatjana Kovaļa un Ludmila Muha, kā arī bibliotēkas goda ģenerāldirektors Aleksejs Oņiščenko.

Pasākumā piedalījās arī  profesora Paula Pumpēna kādreizējā Ukrainas kolēģe, molekulārbioloģe, profesore Dr.habil. biol. Tamāra Pererva un kompānijas “Diaprof Med” pārstāve  Dr.biol. Larisa Moisa u.c.

LU Akadēmiskā bibliotēka jau vairāk nekā 20 gadus uztur un aktīvi attīsta sakarus ar Ukrainas lielāko bibliotēku V. Vernadska Ukrainas Nacionālo bibliotēku, dibinātu 1918. gadā, kuras krājumā   ir vairāk nekā 16 milj. informācijas resursu.

2001. gadā tika noslēgts sadarbības līgums starp LU Akadēmisko bibliotēku un V.Vernadska Ukrainas Nacionālo bibliotēku un pateicoties tam vairākkārt ir saņemti  Ukrainas grāmatu dāvinājumi, kas nozīmīgi papildinājuši LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas Informācijas centra krājumu.

Dalīties