2021. gada 15. jūlijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkas (LU AB) Kazahstānas Informācijas centrā “Abajs” viesojās Kazahstānas Republikas vēstnieks Latvijā Timurs Primbetovs (Timur Primbetov) un Rīgas Tehniskās universitātes profesore Gita Rēvalde.

RTU profesore G. Rēvalde pastāstīja par savu pieredzi, kas tika gūta strādājot par Almati Enerģētikas un telekomunikāciju universitātes (Kazahstāna) prezidenti: “Kazahstāna aktīvi ievieš augstākajā izglītībā Boloņas sistēmu. Latvijai ir lielāka pieredze šajā jautājumā, tāpēc mūsu speciālistu prasmes un zināšanas var palīdzēt Kazahstānai. Studentu un pasniedzēju mobilitātes stipendiju palielināšana būtu liels solis sadarbībai starp Latviju un Kazahstānu izglītības jomā”.

G. Rēvalde pasniedza LU AB Kazahstānas Informācijas centram dāvinājumu – nozīmīgas grāmatas par kazahu kultūru un vēsturi: “New Almaty Presidental Complex. Kazakh tradition and revival”, “Sacral iamge of Aulieata” un M. Sarsekes gramāta par ievērojamo kazahu rakstnieku K. Satpajevu – “Феномен”, un nacionālu suvenīru – zirga figūru.

T. Primbetovs, G. Rēvalde, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane tikšanās laikā pārrunāja sadarbības iespējas zinātnes, izglītības un kultūras jomā, kā arī tika apspriestas iespējas kopīgu projektu īstenošanā.

Kazahstānas vēstnieks iepazīstināja klātesošos ar aktuālākajiem projektiem zinātnes, izglītības un kultūras joma, kurus realizē Kazahstānas valdība, ka arī pastāstīja par šo jomu attīstības virzieniem. “Šobrīd Latvijas augstskolās studē 295 studenti no Kazahstānas. Ir plānots, palielinot stipendiju skaitu, stiprināt un attīstīt mobilitātes iespējas starp mūsu valstīm gan studentiem, gan pasniedzējiem,” teica T. Primbetovs.

Latvijas Universitāte ir noslēgusi divpusējās sadarbības līgumus ar 16 Kazahstānas augstskolām. 2019. gada 26. aprīlī notika pirmā Baltijā Kazahstānas Informācijas centra “Abajs” svinīga atklāšana LU Akadēmiskajā bibliotēkā. Informācijas centra atklāšanas ceremonijas ietvaros tika parakstīts Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Kazahstānas Nacionālās Akadēmiskās bibliotēkas sadarbības memorands, kurš paredz informācijas, pieredzes, un materiālu apmaiņu, kursu, izstāžu,  diskusiju, semināru un konferenču rīkošanu un pētniecības projektu īstenošanu.

Dalīties