Dzejniece, pedagoģe un grafiķe Maija Meirāne dāvina Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkai vērtīgus latviešu trimdas, Vācijas nometņu laika izdevumus, žurnāla “National Geographic” 1936. gada apkopojumu ar vēsturiskām fotogrāfijām par Baltijas valstīm, kā arī dzejnieku Almas Bēnes, Skaidrītes Rubenes, Dzintara Freimaņa arhīvus - ar Linarda Tauna un Gunāra Saliņa vēstulēm.

Maija Meirāne dzimusi 1934. gadā Rīgā, 1944. gada rudenī devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Beigusi Lībekas nometnes latviešu pamatskolu, uzsākusi mācības Neištates latviešu ģimnāzijā, taču 1949. gadā izceļojusi uz ASV. Beigusi Baltimoras ģimnāziju (1954), Merilendas Mākslas institūtu (1958) mākslas dizaina specialitātē, paralēli studējusi valodas Džona Hopkinsa universitātē. 1966. gadā ieguvis grādu grafikā un mākslas pedagoģijā Rodailendas Dizaina institūtā.
Pirmās literārās publikācijas kopš 1960. gada. Divu dzejas krājumu - "Dūmistaba" (1988) un "Naktsvēstules" (2002) autore. Kopš 1966. gada piedalījusies  mākslas izstādēs.

Dalīties