2021. gada 9. augustā Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) Austrijas bibliotēkā un Šveices lasītavā viesojās šveiciešu rakstnieka Paula Nizona meita, angļu filoloģe un tulkotāja Valērija Nizona ar savu vīru, zinātnieku un fizikas profesoru Leonīdu Rivkinu.

LU AB direktore Venta Kocere un Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas vadītāja Ilze Garda priecājās uzņemt rakstnieka ģimeni bibliotēkā, iepazīstināt ar Šveices lasītavas krājumu, tajā skaitā Paula Nizona grāmatu izlasi, kas pieejamas bibliotēkas lasītājiem.

Paula Nizona ģimenes ierašanās Rīgā nav nejauša, jo rakstnieka tēvs ir bijis saistīts ar Rīgu, kur dzīvoja līdz 1909.gadam. Direktore Venta Kocere ir palīdzējusi rakstnieka ģimenei atrast adreses Rīgā, kur dzīvojis rakstnieka tēvs, izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus.

Pauls Nizons dzimis 1929. gadā Bernē. Studējis kultūras vēsturi, arheoloģiju un ģermānistiku Bernes universitātē. 1957.gadā uzrakstījis pētījumu par Van Goga daiļradi, par ko viņam piešķirts filoloģijas doktora grāds. Pauls Nizons sākotnēji strādāja par zinātnisko asistentu Vēstures muzejā Bernē un jau 60. gados kļuva par atzītu un vadošu kritiķi šveiciešu avīzēs, bet 1963.gads un grāmata “Kanto” atnes Nizonam slavu ne vien Šveicē, bet arī citās Eiropas valstīs un liek runāt par viņu kā par ļoti talantīgu rakstnieku. 1980. gadā Nizons uzturas un strādā Romā kā Šveices institūta stipendiāts, taču jau 1962. gadā viņš kļūst par brīvu rakstnieku un pārceļas uz dzīvi Parīzē, kur dzīvo arī šobrīd.  Pauls Nizons par literāro darbību saņēmis vairākas nozīmīgas Šveices un citu Eiropas valstu literārās prēmijas un apbalvojumus.

2008. gadā Pauls Nizons viesojās Latvijā, LU AB, kur par godu rakstnieka vizītei tika organizēti rakstnieka darbu fragmentu lasījumi no autora slavenākā un daudzas balvas ieguvušā romāna “Štolcs”, kuru Eiropas literatūrzinātnieki salīdzinājuši gan ar Johana Volfganga Gētes “Verteru”, gan Albēra Kamī “Svešinieku”.

Šveices literatūras klasiķa Paula Nizona vārds Latvijas lasītājiem iespējams vēl nav līdz galam iepazīts, jo rakstnieka darbi nav tulkoti latviešu valodā. Ļoti ceram, ka tuvākajā nākotnē Latvijas literārajos apvāršņos parādīsies Paula Nizona grāmatu tulkojumi latviešu valodā.

Dalīties