2021. gada 6.-9. septembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ERASMUS+ personāla mobilitātes ietvaros uzņēma kolēģi Jakubu Pokorniju (Jakub Pokorny) no Rietumbohēmijas Universitātes (Pilzene, Čehija) bibliotēkas Apgāda.

Rietumbohēmijas Universitāte ir dibināta 1991. gadā un ir viena no prestižākajām Čehijas universitātēm, par ko liecina arī lielais studentu skaits – 11 tūkstoši. Šobrīd tajā ir 9 fakultātes, 62 katedras un 130 studiju programmas. Universitāte lepojas ar mūsdienīgu universitātes pilsētiņu un izciliem pētniecības centriem. Rietumbohēmijas Universitātes bibliotēka veido bibliotēku krājumu un sniedz bibliotēkas informācijas pakalpojumus, ņemot vērā studiju virzienus un pētījumu plānus. Rietumbohēmijas Universitātes Apgāds ir Bibliotēkas struktūrvienība.

Jakubs Pokornijs ar lielu interesi iepazinās ar LU Akadēmisko bibliotēku (dibināta 1524. gadā) notikumiem bagāto vēsturi un vērtīgajiem krājumiem. Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa iepazīstināja čehu kolēģi ar vissenākajiem izdevumiem, kas glabājas bibliotēkas krājumā. Viņš aplūkoja kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, vēsturnieka un novadpētnieka ar čehu saknēm Johana Kristofa Broces (1742-1823) Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekciju “Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ...”. J. Pokornijs bija pārsteigts par unikālās kolekcijas, kura iekļauta UNESCO nacionālajā reģistrā, tematisko daudzveidību.

Kolēģis no Čehijas iepazinās ar Misiņa bibliotēkas lasītavu un unikālajiem krājumiem. Misiņa bibliotēkas bibliotekāre Vita Aišpure parādīja lasītavas un krātuvi, kā arī iepazīstināja ar Misiņa bibliotēkas – vecākās un pilnīgākās latviešu literatūras krātuves – čehu autoru grāmatām latviešu valodā.

Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane iepazīstināja čehu kolēģi ar Starpkultūru dialoga centra struktūrvienībām, kuras darbojas bibliotēkā – Ukrainas, Gruzijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas un Kazahstānas Informācijas centriem un Eiropas Informācijas punktu. J. Pokornijs augsti novērtēja nozīmīgo darbu, kas tiek veikts bibliotēkā starpkultūru dialoga jomā. Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas vadītāja Ilze Garda pastāstīja viesim par Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas dibināšanas vēsturi, krājuma veidošanas principiem un aktīvu un daudzpusīgu sadarbību ar Austrijas, Šveices, Vācijas un Lihtenšteinas institūcijām.

Krājuma komplektēšanas un attīstības nodaļas vadītāja Anna Strode iepazīstināja kolēģi ar LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma attīstību, informācijas resursu tehnoloģiskās apstrādes principiem un dāvinājumu un obligāto eksemplāru koordinēšanas shēmām.

Izpilddirektors Valdis Mazulis un bibliotekāre Kristīne Plostniece pastāstīja par krājuma digitalizācijas un saglabāšanas darbiem, kas tiek veikti LU Akadēmiskajā bibliotēkā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un ārvalstu partneriem, kā arī pārrunāja ar kolēģi kopkataloga sistēmu ALEPH un PRIMO priekšrocības.

ERASMUS+ personāla mobilitātes ietvaros kolēģis no Pilzenes apmeklēja Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu, kur galvenā redaktore Ieva Zarāne parādīja kā LU top akadēmiskā literatūra. Kolēģi pārrunāja starptautiskos akadēmisko izdevumu izdošanas standartus, izdevumu sagatavošanas procesus un jaunākās tendences grāmatu izdošanas jomā.

Vizītes noslēgumā J. Pokornijs apmeklēja LU Bibliotēkas filiāles Dabas un Zinātnes mājās. Vecākā bibliotekāre Ilona Vēliņa-Švilpe iepazīstināja viesi ar filiāļu darbības principiem, krājumu un praktiskiem jauninājumiem, piemēram, iespēju LU studentiem un mācībspēkiem aizņemties portatīvos datorus darbam LU Zinātņu mājā, kā arī novadīja nelielu apskates ekskursiju pa Akadēmisko centru.

Rietumbohēmijas Universitāte sadarbojas ar gandrīz 500 universitātēm un iestādēm no visas pasaules, t.sk. arī ar Latvijas Universitāti. Piemēram, 2018. gadā ar ERASMUS+ starptautiskās apmaiņas programmas atbalstu LU Juridiskajā fakultātē lekcijas nolasīja docētāji no Rietumbohēmijas Universitātes.

 

Dalīties