Latvija Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpkultūru dialoga centra ietvaros aktīvi darbojas Ukrainas Informācijas centrs. Šajā grūtajā laikā ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt centru, lai iepazītos ar informācijas resursiem par Ukrainas vēsturi, kultūru, novadpētniecību, mākslu un ukraiņu autoru daiļdarbiem.

Ukrainas Informācijas centrs (UIC) darbojas kopš 2005. gada, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Ukrainas vēstniecību Latvijā un Latvijas Akadēmisko bibliotēku. UIC krājums tiek veidots, lai paplašinātu sadarbību starp Latviju un Ukrainu izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas sfērā, sniegtu informatīvos pakalpojumus. 2017. gadā tika parakstīts sadarbības memorands starp LU Akadēmisko bibliotēku un Rīgas Ukraiņu vidusskolu.

Ukrainas Informācijas centra unikālo krājumu veido vairāk nekā 3 000 grāmatu, periodisko izdevumu un audiovizuālo materiālu eksemplāru, kurus dāvinājušas Ukrainas universitātes, bibliotēkas, kultūras iestādes, Ukrainas vēstniecība Latvijā u.c. Visi izdevumi ir brīvi pieejami, un to bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

Lielu daļu krājuma sastāda grāmatas par Ukrainas vēsturi, t.sk. par 21. gs. aktuālākajiem notikumiem: Maidanu, Krimas okupāciju un aneksiju, Ukrainas dienvidaustrumu reģionu destabilizāciju u.c.

UIC aktīvi uztur kontaktus un atbalsta savus partnerus Ukrainā arī karadarbības laikā.

Dalīties