Attēlā no kr.: LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Rīgas Ukraiņu vidusskolas bibliotekāre Alla Kisiļova, LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas Informācijas centra vadītāja Linda Eltermane.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, atbalstot vietējo ukraiņu diasporu un bēgļus, kuri ieradušies Latvijā no karadarbības skartajām zonām Ukrainā, nodeva Rīgas Ukraiņu vidusskolas bibliotēkai sagādātās grāmatas.

Kopš 2017. gada darbojas sadarbības memorands starp LU Akadēmisko bibliotēku (LU AB) un Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kura ietvaros organizēti vairāki izglītojoši pasākumi un skolēnu vizītes uz LU AB Ukrainas Informācijas centru.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas bibliotēkai nodotas vairāk nekā 100 grāmatas par Ukrainas vēsturi, kultūru, literatūru, daiļliteratūra, kā arī Imanta Ziedoņa “Epifānijas” ukraiņu valodā.

Alla Kiseļova, Rīgas Ukraiņu vidusskolas bibliotekāre, pateicās par grāmatām un norādīja, ka tagad, augsta stresa apstākļos, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan kara bēgļiem tās palīdz rast iekšējo mieru.

Grāmatas Rīgas Ukraiņu vidusskolai sagādātas sadarbībā ar Latvijas un Ukrainas izdevniecībām un apgādiem.

LU AB Ukrainas Informācijas centrs darbojas kopš 2005. gada un tā krājums tiek veidots, lai paplašinātu sadarbību starp Latviju un Ukrainu izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas sfērā, sniegtu informatīvos pakalpojumus. Centra unikālo krājumu veido vairāk nekā 3 000 grāmatu, periodisko izdevumu un audiovizuālo materiālu eksemplāru, kurus dāvinājušas Ukrainas universitātes, bibliotēkas, kultūras iestādes, Ukrainas vēstniecība Latvijā u.c.

Dalīties