Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, turpinot aizsāktās aktivitātes, lai atbalstītu bēgļus, kuri ieradušies Latvijā no karadarbības skartajām zonām Ukrainā, nodeva grāmatas Kultūras centra “Latvija-Ukraina” valdes loceklim Volodimiram Ivanickim.

Jau vairākus gadus LU Akadēmiskā bibliotēka (LU AB) aktīvi sadarbojas ar Kultūras centru “Latvija-Ukraina” un tā valdes locekli Volodimiru Ivanicki, kurš LU AB Ukrainas Informācijas centrā organizēja vairākas Latvijas ukraiņu skautu tematiskās tikšanās.

V. Ivanickis pateicās LU AB Ukrainas Informācijas centram par atbalstu un grāmatām. Viņš norādīja, ka ikdienā saskaras ar bēgļu lūgumiem pēc grāmatām tieši ukraiņu valodā, kuras palīdzētu novērst domas no karadarbības un mazināt stresu.

Kultūras centram nodotas vairāk nekā 30 grāmatas par Ukrainas vēsturi,  literatūru un kultūru; daiļliteratūra, kā arī Imanta Ziedoņa “Epifānijas” ukraiņu valodā un ukraiņu klasiskās un mūsdienu dzejas antoloģija “Vējš no Ukrainas”.

Grāmatas Kultūras centram sagādātas sadarbībā ar Latvijas un Ukrainas izdevniecībām un apgādiem.

LU AB Ukrainas Informācijas centrs darbojas kopš 2005. gada un tā krājums tiek veidots, lai paplašinātu sadarbību starp Latviju un Ukrainu izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas sfērā, sniegtu informatīvos pakalpojumus. Unikālo krājumu veido vairāk nekā 3 000 grāmatu, periodisko izdevumu un audiovizuālo materiālu eksemplāru, kurus dāvinājušas Ukrainas universitātes, bibliotēkas, kultūras iestādes, Ukrainas vēstniecība Latvijā u.c. Apmeklēt centru tiek aicināts ikviens interesents!

Dalīties