2022. gada 30. martā Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) Starpkultūru dialoga centrā viesojās Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) prorektore starptautiskās sadarbības jomā Inta Buka.

LU AB direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane iepazīstināja BSA prorektori ar LU AB Starpkultūru dialoga centra unikālo informācijas resursu krājumu, darbības mērķiem un virzieniem. Kopā tika apspriestas sadarbības iespējas zinātnes, izglītības un kultūras jomā un pārrunāti starptautiskie projekti, kurus LU AB varētu īstenot kopā ar BSA.

I.Buka augsti novērtēja nozīmīgo darbu, kas tiek veikts bibliotēkā starptautisko sakaru veicināšanā izglītības jomā, kā arī izteica cerību, ka BSA studenti kļūs par biežiem viesiem LU AB informācijas centros.

BSA ir viena no lielākajām nevalstiskajām augstākās izglītības iestādēm Baltijas valstīs, dibināta 1992. gadā. Tā nodrošina Eiropas līmeņa augstāko izglītību  26 studiju programmās 8 studiju virzienos.

BSA mācās 2057 studenti, no kuriem 500 ir  ārvalstu studenti no 30 valstīm.

          Kopš 2007. gada starp LU Akadēmisko bibliotēku un Baltijas Starptautisko akadēmiju darbojas sadarbības līgums, kurš paredz sadarbību informatīvo pakalpojumu sniegšanā, veicinot pētniecības un augstākās izglītības integrāciju Latvijā. Kopīgi ir organizēti semināri, konferences un izstādes

Dalīties