Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) Starpkultūru dialoga centrā viesojās apgāda “Zinātne” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Segliņa. Viņa pasniedza Azerbaidžānas Informācijas centram dāvinājumu no apgāda – Latvijas prezidentes (1999-2007), Nizami Gandževi Starptautiskā centra līdzpriekšsēdētājas Vairas Vīķes-Freibergas grāmatu “Nizami Gandževi Septiņas skaistules un citas esejas par literatūru”.

I. Segliņa apciemoja Azerbaidžānas, Kazahstānas, Ukrainas un Uzbekistānas Informācijas centrus, ka arī pārrunāja ar LU AB direktori Ventu Koceri un Starpkultūru dialoga centra vadītāju Lindu Eltermani sadarbības iespējas zinātnes un kultūras jomā.

Apgāda “Zinātne” vadītāja ar gandarījumu pasniedza LU AB Azerbaidžānas Informācijas centram Vairas Vīķes-Freibergas grāmatu “Nizami Gandževi Septiņas skaistules un citas esejas par literatūru”, kura tika izdota 2021. gadā – gadā, kad apritēja 880 gadi kopš dzimis ievērojamais azerbaidžāņu domātājs, dzejas klasiķis Nizami Gandževi (īstajā vārdā: Abu Muhameds Iļjas ibn Jusufs) (1141-1209) dzimšanas.

Grāmatas pirmā nodaļa veltīta Nizami ievērojamajam daiļdarbam “Septiņas skaistules”, bet pārējās nodaļas tiek apskatīta latviešu dzeja, tautas pasakas un tautasdziesmas, mordviešu un hantu folklora, K. Zariņa romāns “Kaugurieši” un Ziemeļamerikas mīti.

Uzstājoties grāmatas atvēršanas ceremonijā Baku, V. Vīķe-Freiberga norādīja, ka Nizami ir lielisks dzejnieks ar ļoti nozīmīgu mantojumu. “Es nolēmu izpētīt viņa mantojumu un radīt kaut ko noderīgu pasaulei. Aicinu visus iepazīties ar grāmatu,” piebilda V. Vīķe-Freiberga.

Grāmatu un prezidentes ieguldījumu pasaules literatūras izpētē novērtējuši daudzi ievērojami pasaules politiķi, kultūras darbinieki un pētnieki.

“Vairas Vīķes-Freibergas grāmata patiešām sniedz ieguldījumu Nizami Gandževi mantojumā. Viņas nopelns, ka viņa ir veltījusi savus spēkus šim mērķim, kā arī latviešu dzejas un tautas tradīciju popularizēšanai,” sacīja Bulgārijas prezidents (1997-2002) Petars Stojanovs.

Arī Roberta Kenedija cilvēktiesību organizācijas prezidente Kerija Kenedija augsti novērtēja V. Vīķes-Freibergas darbu: “Esmu ļoti pateicīga Latvijas Valsts prezidentei Vīķei-Freibergai par dalīšanos pārdomās par izcilo dzejnieku Nizami Gandževi, kā arī par latviešu tautas pasakām. Tās nav tikai izklaide. Tās pārraida tradīcijas, paražas, vērtības un dzīves filozofiju.”

I .Segliņas dāvinātā grāmata būs pieejama lasīšanai ikvienam interesentam LU AB Azerbaidžānas Informācijas centrā.

Dalīties