2022. gada 22. aprīlī plkst. 17.00 LU Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) tiks atklāta izstāde “2021. gads Latvijas grāmatniecībā”. Grāmatu izstāde sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju un izdevniecībām notiek jau 29. gadu.

Izstādē pārstāvēti vairāk nekā 60 dažādi apgādi, organizācijas un institūcijas ar vairāk nekā 500 iespieddarbiem. Tās ir grāmatas, brošūras, katalogi, kalendāri, plakāti un citi izdevumi. Ikgadējā pasākumā piedalās gan lielās izdevniecības, gan dažādas organizācijas, kas izdevušas tikai vienu vai dažas grāmatas.

 Plašāk pārstāvētie apgādi ir LU Akadēmiskais apgāds, apgāds Jānis Roze, Neputns, Egmont Latvija, Latvijas Mediji, Raka, Dienas Grāmata, Ezerrozes grāmatas, Madris, Pētergailis, Mansards, Zinātne, Vesta – LK, Avots, Medicīnas apgāds u. c.  

No Rīgas augstskolām pārstāvētas ne tikai Latvijas Universitātes struktūrvienības, piemēram, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, bet arī Rīgas Stradiņa universitātes izdevniecība u. c. Bez tam ir  iespēja aplūkot arī citu Latvijas augstskolu, piemēram, Daugavpils Universitātes akadēmiskā apgāda Saule izdevumus.

Izstādē aplūkojamas arī apgādu Zelta Grauds un Jumava, mūsdienu kultūras centra Kultkom, laikmetīgās mākslas centra KIM, Ventspils vācu kultūras biedrības, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes, Latvijas Krievu kultūras biedrības u. c. izdotās grāmatas.        

Izstādi pārstāv ne tikai Rīgas izdevumi, bet arī darbi no visas Latvijas. Plašs grāmatu klāsts ir Latgales Kultūras centra izdevniecībai. Pa grāmatai izdevuši Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs, Salacgrīvas novada pašvaldība un citi.

Kā vienmēr, grāmatu klāstu bagātina arī dažādie autorizdevumi – gan grāmatas, gan kalendāri.

 Izstādē aplūkojamas visas grāmatu mākslas konkursam “Zelta ābele 2021” nominētās grāmatas.

Grāmatu izstāde ir atvērta katru darba dienu no plkst. 11.00–19.00.

Aicināti visi interesenti!

Dalīties