Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane no 29.maija līdz 5. jūnijam piedalījās XII ERASMUS+ personāla apmācību nedēļā, kuru organizēja Mursijas Universitāte (Spānija).

Apmācību nedēļā piedalījās vairāk nekā 50 darbinieki no vairāk nekā 30 valstu universitātēm, kuri tika iedalīti četrās mērķa grupās: bibliotēkas, IT pakalpojumi, starptautiskie biroji un spāņu valodas kursi.

Linda Eltermane veiksmīgi prezentēja Latvijas Universitāti (LU), LU Akadēmisko bibliotēku un tās Starpkultūru dialoga centru dalībniekiem no Francijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Kamerūnas, Latvijas, Beļģijas un Horvātijas universitāšu bibliotēkām un organizatoriem no Mursijas Universitātes bibliotēkas. Prezentācija raisīja plašu diskusiju, jo nevienā no dalībnieku bibliotēkām nav līdzīgas struktūrvienības. Arī apmācības nedēļas beigās, kad tika veikts nedēļas kopsavilkums, viņa tika aicināta vēlreiz pastāstīt par LU AB Starpkultūru dialoga centru, tā darbības aizsākumiem un principiem, jo tieši Starpkultūru dialoga centrs tika atzīts par lielāko nedēļas atklājumu.

Apmācību nedēļas laikā notika iepazīšanās ar Mursijas Universitātes bibliotēku, t.sk. ar Rokrakstu un reto grāmatu kolekciju un tās saglabāšanas un restaurācijas principiem; studentu apkalpošanas servisu; Open Access; administrāciju; krājumiem dažādās fakultātēs; Mursijas Universitātes arhīvu; digitālajiem servisiem un DIGITUM; pētniecības servisiem u.c. Norisinājās seminārs “Mursijas Universitātes struktūra, stratēģija un izaicinājumi: Mācības un MakerSpace Mursijas Universitātes bibliotēkā” un tika organizēts jaunizveidotās vietas radošai studentu izaugsmei “MakerSpace” apmeklējums. Ar kolēģiem no citām valstīm vairākās diskusijās un semināros notika apmaiņa ar pieredzi, strādājot universitātes bibliotēkā, un tika apspriesti izaicinājumi, ar kuriem mūsdienās saskaras universitāšu bibliotēkas.

L. Eltermane apmeklēja Kartahenas Politehnisko Universitāti un iepazinās ar tās darbības un starptautiskās sadarbības virzieniem, ka arī noklausījās vairākas prezentācijas par Kartahēnas Politehniskās Universitātēs realizētajiem starptautiskajiem projektiem.

Dalīties