2022.gada 27. oktobrī Latvijas Vācu savienība sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un biedrību “Erfolg” aicina mazākumtautību biedrību biedrus, interesentus, sadarbības partnerus un visus, kurus interesē mazākumtautību jautājumi Latvijā, uz starpdisciplināru simpoziju “Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi” Daugavpils Universitātē.

Etniski multikulturāla, dažāda un bagāta ar to – tāda daudzu gadsimtu garumā ir veidojusies šodienas Latvija. Dažādi ir stāsti, kas katru no nacionalitātēm ir atveduši uz šo zemi, dažādi ir izaicinājumi, ar kurām mazākumtautības saskaras šodienas situācijā. Bet vēl vairāk ir kopīgā – piederības sajūta Latvijai un vēlme saglabāt savas kultūras mantojumu, tādējādi bagātinot arī kopējo Latvijas kultūrmantojuma un aktuālās kultūras dzīves telpu. 

Simpozijs „Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi“ ir radies no vēlmes veicināt mazākumtautību kultūras biedrību un interesentu dialogu un sadarbību. Katra no biedrībām dara svarīgu un vajadzīgu darbu, tomēr lai mazākumtautību darbs un pašas mazākumtautības spētu patiesi parādīt savu vēsturisko nozīmi un vēl joprojām pastāvošo kultūras bagātību plašākai auditorijai, ir ļoti svarīga savstarpēja sadarbība un atbalsts. 

Simpozijs piedāvā gan akadēmisku vēsturnieku un ekspertu sagatavotu ieskatu dažādu mazākumtautību vēsturē Latvijas teritorijā, gan esošās situācijas analīzi. Ar referātiem simpozijā piedalīsies: 

Dr. hist., prof. Irēna Saleniece, DU Vēstures katedras profesore 

Mg. hist., Mg. paed. Josifs Ročko, Daugavpils ebreju reliģiskās draudzes padomes loceklis, muzeja “Ebreji Daugavpilī un Latgalē” direktors 

Mg. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedras lektors

Mg. hist. Ina Kirņičanska, novadpētniece, vecticības vēsturniece, DU studiju programmas “Vēsture un arheoloģija” doktorante

Dr. h.c. philol. Venta Kocere, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore

Tāpat visi dalībnieki ir aicināti aktīvi piedalīties paneļdiskusijā, kuras laikā gan tiks uzdoti jautājumi, gan meklētas atbildes, labās prakses piemēri un idejas sadarbībai un uzlabojumiem. Pēc paneļdiskusijas beigām  sarunas turpināsies pie kafijas,  veidojot jaunus kontaktus. 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Pielikumā simpozija programma.

Pieteikšanās līdz 26.10.2022: https://ej.uz/cpx2

Vairāk informācijas: info@verband.lv, 29895722, Latvijas Vācu savienība

Dalīties