9. decembrī Latvijas Universitātē notika Zinātnes un pētniecības centra Koper Filozofisko studiju institūta vadītāja, profesora, Dr. Lenarta Škofa (Slovēnija) lekcija “Karš, bērna ontoloģija un miers”. Šī lekcija bija starpdisciplināru pasākumu sērijas “Transformētā Humanitāte” pirmā aktivitāte.

“Transformētās humanitātes” idejas autori un īstenotāji ir  Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra vadītāja Dr.phil. Ineta Kivle un Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas un ētikas nodaļa vadītājs profesors, Dr.phil. Raivis Bičevskis.  Šajā pētniecisko un publisko pasākumu ciklā ir iecerēts meklēt jaunas teorētiskas pieejas humanitātes izpratnei mūsdienu konstruētās racionalitātes pasaulē. Raivis Bičevskis pasākuma atklāšanā uzsvēra “Transformētās humanitātes” nozīmi humanitāro zinātņu nākotnē, starptautiskajā sadarbībā un filosofijas starpdisciplinārajā attīstībā.  

Pasākumu atklāja Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā, profesore Ina Druviete. Viņa atzinīgi novērtēja iepriekšējās humanitāro zinātņu starpdisciplinārās aktivitātes. Ukrainas vēstnieka Latvijā Oleksandra Miščenko iedvesmojošā runa aicināja aizdomāties par katra paša atbildību. Viņa minētie Ukrainas tautas pārdzīvojumi un ciešanas, kuras izraisījusi Krievijas agresija un pastrādātie kara noziegumi,  tematiski rezonēja ar profesora Lenarta Škofa filosofiskajām kara un miera refleksijām. Šeit īpaši atzīmējams miera skaidrojums – miers pastāv tikmēr, kamēr starp divām personām tiek respektēta klusuma un neiejaukšanās telpa. Lekcija ievirzīja kosmopolītiskas demokrātijas un jaunas ētikas meklējumus, vienojot atšķirīgas filosofiskas pieejas ar mūsdienu sabiedrības aktualitātēm.  

Pasākumu vadīja Starpnozaru pētniecības centra vadītāja Ineta Kivle, un diskusijas daļu filozofijas doktorante Kitija Mirončuka. Diskusijā iesaistījās Viņa Ekselence Rīgas Metropolijas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Pasākums tika plaši apmeklēts – vairāk kā simts studenti un akadēmiskais personāls no Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bija atsaukušies uz aicinājumu apmeklēt atvērto lekciju, kas veltīta karam un mieram.

PALDIES VISIEM PASĀKUMA DALĪBNIEKIEM!

Ar foto galeriju iespējams iepazīties šeit http://foto.lu.lv/arhiivs/2022/l_dec/09/index.html

Dalīties