Dainas Šulcas glezna "Abstrakts"

Atzīmējot Latvijas Universitātes (LU) 104. gadskārtu, kā arī ievadot Eiropas Zinātnieku nakti, LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs organizē zinātniskos lasījumus par tēmu “Uz zināmā un nezināmā robežas”, kas notiks 28. septembrī plkst. 14.00 LU Kalpaka bulvārī 4.

Tēma  ir nozīmīga ikvienai nozarei, bet šoreiz filosofisks un vēsturisks skatījums par izzinātspējas, izziņas un prāta bezgalību, bet reizē ierobežotību, par ironiju kā zināmā un nezināmā robežu, par universālām zināšanām, dzeju un to robežpārejām. Tēma ietiecas vācu ideālisma filosofijā un apgaismībā, romantisma atziņās un Latvijas 18. gadsimta intelektuālajā dzīvē.

Lasījumi iesāksies ar LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētnieka Dr.phil. Riharda Kūļa referātu “Uz zināmā un nezināmā robežas: Imanuels Kants un Karls Rāners”. R. Kūlis atzīst, ka tā ir viņa dzīves tēma, par kuru vienmēr tiek domāts kā par vienu no nebeidzamajiem filosofijas jautājumiem. LU Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs Dr.phil. Raivis Bičevskis uz zināmā un nezināmā robežu skatīsies caur romantiskas ironijas prizmu kā lēcu, caur kuru palūkoties uz īstenību un sevi modernajā laikmetā piedāvā eiropeiskā romantisma pārstāvji. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Dr.phil. Beata Paškevica runās par robežām starp dzeju un enciklopēdismu, meklējot robežšķirtnes un robežpārejas dzejojuma tēmu mijiedarbībā.

Ar programmu un referātu kopsavilkumiem lūdzam iepazīties: šeit!

Aicinām piedalīties, klausīties un diskutēt!

Būsim pateicīgi, ja par savu dalību lasījumos iepriekš paziņosiet, rakstot uz e-pastu: ineta.kivle@lu.lv, tālr. nr.: 29418434

Uz tikšanos!

Dalīties