Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu klajā laidis nu jau trešo grāmatu sērijā phronesis, praxis, paideia “Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas”. Šajā grāmatā autori uz personību, fragmentu un bibliotēku galvenokārt skatās Eiropas un pasaules kontekstā, vienojot grāmatniecību, lasīšanu, fragmentus un bibliotēkas ar filosofiju, kultūras vēsturi un cilvēka izpratni vairāku gadsimtu griezumā.

Pārdomās dalās zinātņu doktori: Raivis Bičevskis, Rihards Kūlis, Linda Gediņa, Jana Dreimane, Beata Paškevica, Inta Līsmane, Velga Vēvere, Ineta Kivle, Venta Kocere, doktorantūras studente Anna Auzāne, mākslas maģistres Ilze Garda un Daina Šulca.

Grāmatas noformējumā izmantotas Ingunas Miļūnas un Dainas Šulcas gleznas. Grāmatas dizainā un redakcijā lielu darbu ieguldījuši LU Akadēmiskā apgāda darbinieki: Gita Kļaviņa, Andra Liepiņa, Andra Damberga. Zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Maija Kūle, Dr.philol. Ināra Klekere. 

Autoru pārsteidzošais un intriģējošais skatījums nebūt nav tradicionāls, ierasts un vispārzināms. Ierosmei lasīt šo grāmatu daži citāti no autoru teiktā:  

“Grāmatas ir jāglabā kā žiletes skapī – kā liecības dzīves pārmērīgajam krāšņumam un skaudrumam, pie kurām atgriezties pat tad, kad tās reiz jau izlasītas!” (Raivis Bičevskis) 

“Kanta filosofiju var uztvert kā maksimāli sakārtotu un racionāli organizētu bibliotēku, kurā ikvienam plauktam vai atvilktnei ir sava un būtiski neaizstājama vieta.” (Rihards Kūlis) 

“Fragmenti liek prātot par domas nepabeigtību, sadrumstalotību, kaprīzi, atbildības noraidījumu – drīzāk domas procesa uzrādījumu nekā tās rezultātu. Tomēr fragments ir arī eksperiments, gara kustība, uzplaiksnījums.”  (Anna Auzāne) 

 “Un pats lasītājs, lasīšana – tā arī ir izzušana, savas personības iznīcināšana, lai dotu iespēju rasties pasaulēm un tad tās piedzīvot kā savas.”  (Linda Gediņa) 

Grāmatas zinātniskā redaktore un sastādītāja Dr.phil. Ineta Kivle. Grāmata pieejama drukātā formātā un e-versijā.

 

AIZRAUTĪGU LASĪŠANU! 

Dalīties