2023. gada 8. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks rakstu krājuma “Dante un “Dievišķā komēdija”. Pēc 700 gadiem” atvēršanas svētki.

Grāmatu izdevis LU Akadēmiskais apgāds un pasākums notiks sadarbībā ar Dantes Aligjēri biedrību Latvijā, kura deva ierosmi viduslaiku un agrās renesanses izcilākā itāļu dzejnieka Dantes Aligjēri 700. atceres gadam Latvijā.  

Pirms simts gadiem, 1921. gadā plaši īstenotajiem piemiņas pasākumiem un pirmo reizi pilnībā atdzejotās Dantes “Dievišķās komēdijas” izdevumam latviešu valodā, kuru ar apbrīnojamu uzņēmību un degsmi bija paveicis skolotājs Jēkabs Māsēns, sekoja liela sabiedrības interese par itāļu valodu, kultūru un vēsturi.  

1321. gada 14. septembrī Dante Aligjēri, tikko pabeidzis savas dzīves nozīmīgāko darbu “Dievišķā komēdija”, spēka gados ‒ 56 gadu vecumā ‒ negaidītas slimības nomocīts uz mūžu aizvēra savas acis. Viņa liktenis bija tiešā veidā saistīts ar Itālijas vēsturiskajām sadursmēm starp dažādu partiju atbalstītājiem, apsūdzībām un izrēķināšanos ar pretiniekiem. Dzejnieka plašās zināšanas filozofijā, vēsturē, teoloģijā, astronomijā, ģeogrāfijā un literatūrā bija apbrīnojamas un tās ļāva viņam ieraudzīt daudzu notikumu kopsakarības. Taču tas viņu nepasargāja, un viņš uz mūžu tika izraidīts no dzimās Florences. Trimdinieks Dante kā dzejnieks un domātājs uzsāka pavisam jaunu ceļu literatūrā, savus darbus rakstot itāļu tautas valodā.  

Dzejnieka dzīvesstāsts uzrunāja tikko savu nacionālo neatkarību izcīnījušo latviešu tautu. Latviešu inteliģnce pirms simts gadiem godināja Danti, pētot viņa daiļradi, uzskatus un vēsturisko nozīmību itāļu tautas literatūras radīšanā. Tika veidotas ciešākas diplomātiskās saites ar Itāliju, rīkotas Dantes grāmatu un itāļu mākslinieku izstādes. dzeju. 

1921. gadā Dantes svētku komiteja sagatavoja un izdeva rakstu krājumu “Dantes 600 gadu nāves dienas piemiņai”, kurā publicēti astoņu autoru vērtīgi pētījumi. Pēc simts gadiem, 2021. gadā, Dantes Aligjēri biedrība Latvijā ar sadarbības partneriem izveidoja “Dante Aligjēri ‒ 700” svētku rīcības komiteju, kas izstrādāja plašu pasākumu programmu un rūpējās par tās augstvērtīgu īstenošanu. Lai turpinātu pirms simts gadiem aizsākto tradīciju, šajā grāmatā atspoguļota Dantes Aligjēri 700. atceres gadadienas svinīgo pasākumu norise, apkopoti konferences “Dante Aligjēri un viņa dzejas starojums pāri gadsimtiem” referentu sagatavotie materiāli:

  • “Kā Dante nonāca līdz latviešu lasītājiem ‒ Dantes darbu latviskojumu un tulkojumu vēsture” (LNB Nozaru informācijas eksperte Astra Šmite),
  • “Ar Dantes  Aligjēri vārdu saistītie materiāli Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu krājumā” (LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere),
  • “Itālijas pilsētas Dantes “Dievišķajā komēdijā”” (Dantes daiļrades pētnieks Franko Leone, Itālija),
  • “Dante un radošās industrijas” (Dantes Aligjēri biedrības Latvijā prezidents Juris Visockis),
  • “Visa Eiropas klasika vienā vīrā jeb ‘Dievs taču ir tik demokrātisks!!! Valdis Bisenieks" (žurnālists un publicists Arnis Šablovskis),
  • Dantem Aligjēri veltīto pasākumu detalizēta norise ir atspoguļota tekstā “Dantes Aligjēri atceres un “Dievišķās komēdijas” 700. gadadiena Latvijā” (Dantes Aligjēri biedrības valdes locekle Raimonda Strode). 

Grāmatai priekšvārdu un ceļa vārdus uzrakstījuši LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā Ina Druviete un Itālijas vēstnieks (2019-2022) Latvijā V. E. Stefano Taliani di Marchio.  

Grāmatas tekstus papildina un bagātina izsmeļošs vizuālo materiālu klāsts. Pirmajā krāsainajā ielikumā atspoguļota Dantes 700. atceres gadadienas konference LU Akadēmiskajā bibliotēkā, svinīgā pasākuma norise un dalībnieki Rīgas Latviešu biedrības namā 2021. gada 14. septembrī. Otrajā ielikumā iekļauti Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku darbi no izstādes “Dievišķais Dante un Itālija” LU Akadēmiskās bibliotēkas zālē. Gleznās attēlotas pilsētas, kurās Dante bija dzīvojis vai uzturējies ― Florence, Boloņa, Venēcija, Verona, Ravenna, bet grafikas darbos un medaļās atklājas Dantes personība un viņa nemirstīgie dzejas tēli. 

Dalīties