2024. gada 26. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) Vācu valodas mēneša ietvaros notiks austriešu rakstnieces Karīnas Peškas lasījums no autores jaunākā darba “Džomba”.

Ir 1954. gada novembris, vēsa un mitra diena, kad Dragans Džomba ir devies meklējumos. Pie kapsētas vārtiem sapulcējušies vietējie iedzīvotāji – satraukuma, neuzticības un ziņkāres pārņemti. Tikai Dekāns tuvojas serbam un visbeidzot atvēl pajumti mācītājmuižā. Dragans ir mazrunīgs, viņu visvairāk pievelk nometnes kapsēta, kas atrodas netālu no Donavas. Tur, kur no pagātnes nav atlikušas gandrīz nekādas pēdas, Dragans tās meklē. Viņš pārceļas uz būdiņu „Serbu kapsētā“, atrod draugus, piedzīvo citu cilvēku naidīgo un aizdomu pilno attieksmi. Daudzus gadus vēlāk, jau būdams vecs vīrs, viņš krodziņā „Pie sarkanā vēža“ sēž pie pastāvīgo viesu galdiņa. Svešais joprojām ir svešs un dīvains. Šad un tad krodzinieka 10 gadus vecā meita pienes viņam pa alus glāzei. Pa dienu aizsapņojoties, viņa izjūt saikni ar šo vīru, kurš smaržo pēc meža un zemes, kurš šajā pasaulē ir bijis pirms viņas un zina, kādi stāsti atrodami paslēpušies zem laukiem. Grāmatā „Džomba“ Karīna Peška atspoguļo sev zināmo par vietu, kurā  uzaugusi, iekļaujot faktus no savas biogrāfijas. Viņa stāsta par dzīvi mazpilsētā, par satikšanos, dzīves ceļiem un pagriezieniem un mazliet arī par to, kā tas ir, ja tu uzaudz kā krodzinieka meita. 

Lasījumu organizē LU Akadēmiskās bibliotēkas Austrijas bibliotēka un Šveices lasītava sadarbībā ar  Austrijas vēstniecību Latvijā Vācu valodas mēneša ietvaros.
Vācu valodas mēnesi organizē Gētes institūts kopā ar Vācijas, Austrijas un Šveices vēstniecībām un citām vācu organizācijām Latvijā. Projekta mērķis ir dot skolēniem, studentiem un vecākiem iespēju vairāk uzzināt par vācu valodā runājošām zemēm un vācu valodu, kā arī veicināt kultūras apmaiņu starp vācvalodīgajām valstīm un Latviju.

Dalīties