Maija vidū Latvijas Universitātē (LU) notiks starptautiska starpdisciplināra konferenču sērija filozofijā "Transformētā humanitāte, meklējot stabilitāti: ritmi filozofijā, dabā, mākslā”.

No 16. līdz 18. maijam ieplānota konference “Ritms transformācijas procesos”, bet no 22. līdz 24. maijam notiks konference “Ritms – Ekspresija – Autentiskums”. Konferenču sērija iecerēta kā dialogs starp atšķirīgām teorētiskām pieejām un dažādu nozaru pētniekiem, kas ļauj no dažādiem skatpunktiem skatīt ritmu kā būtisku cilvēka un realitātes dimensiju, kurai ir svarīga loma humanitātes transformācijas procesos un stabilitātes meklējumos.

21. gadsimtā ne tikai sabiedrībā un globālos procesos ir notikušas būtiskas pārmaiņas, bet arī mākslā un zinātnē, un katrā no mums: transformētās humanitātes un ritma koncepti uzrāda izmaiņas indivīdā, sabiedrībā un reizē mainās paši līdz ar notiekošajiem procesiem un jauniem meklējumiem un pētījumiem.

Abās konferencēs transformēto humanitāti un ritmu aplūkos plašā diskursā, iekļaujot metafiziku, ētiku, estētiku, fenomenoloģiju, hermeneitiku, kultūru, tehnoloģijas, mākslas un literatūru, un aplūkojot  katra individuālo dzīvi un vērtības sabiedrības, dabas, vides, tehnoloģiju,  ķermeņa, mūzikas un kino kontekstos. Pasākumos pētnieki no Eiropas, Āzijas, Austrālijas, Amerikas pulcēsies kopīgā diskusijā, lai rastu atbildes ne tikai uz mūsdienu zinātnes svarīgajiem jautājumiem, bet arī, lai ritma kontekstā runātu par aktuālajiem procesiem cilvēces, cilvēcības un cilvēka izpratnē.

Konferenču starptautisko zinātnisko komiteju veido Dr. phil. Ineta Kivle (Latvija), Dr. phil. Raivis Bičevskis (Latvija), Ph. D. Paskāls Mišons (Francija), Ph. D. Lenarts Škofs (Slovēnija), Ph. D. Maja Bjelica (Slovēnija), Ph. D. Natālija Anna Mična (Polija), Dr. Pauls Bišops (Apvienotā Karaliste).

Konferences iniciējuši un tās organizē LU Akadēmiskā bibliotēkas direktora vietniece, Starpnozaru pētniecības centra vadītāja, vadošā pētniece ideju vēsturē Dr. phil. Ineta Kivle un LU Vēstures un filozofijas fakultātes tenūrprofesors sociālajā filozofijā, Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs Dr. phil. Raivis Bičevskis.

Pasākumu darba valodas: angļu un vācu.

Konferences “Ritms transformācijas procesos” programma
Konferences “Ritms – Ekspresija – Autentiskums” programma

Dalīties