2022. gads

Aktīvo lietotāju skaits                                           8 901
Apmeklējumu skaits                                           31 354
Virtuālie apmeklējumi                                      425 631
Izsniegumu skaits                                             187 515
Jaunieguvumi (fizisko vienību skaits)                 23 992
Bibliotēkas krājums (fizisko vienību skaits)   3 378 255

 

 

2021. gads

Aktīvo lietotāju skaits                                           7 215
Apmeklējumu skaits                                           11 944
Virtuālie apmeklējumi                                      504 128
Izsniegumu skaits                                             123 733
Jaunieguvumi (fizisko vienību skaits)                  31 720
Bibliotēkas krājums (fizisko vienību skaits)   3 354 208

 

2020. gads

Aktīvo lietotāju skaits                                            8 517
Apmeklējumu skaits                                            39 267
Virtuālie apmeklējumi                                       792 385
Izsniegumu skaits                                              165 746
Jaunieguvumi (fizisko vienību skaits)                  35 654
Bibliotēkas krājums (fizisko vienību skaits)    3 421 789

 

2019. gads

Aktīvo lietotāju skaits                                           8 990
Apmeklējumu skaits                                           58 398
Virtuālie apmeklējumi                                      586 655
Izsniegumu skaits                                             208 941
Jaunieguvumi (fizisko vienību skaits)                 32 004
Bibliotēkas krājums (fizisko vienību skaits)   3 396 182