Azerbaidžānas Informācijas centrs (AIC), pateicoties LU Akadēmiskās bibliotēkas sadarbībai ar Azerbaidžānas vēstniecību Latvijā, durvis vēra 2017. gada jūnijā. Azerbaidžānas vēstniecība Latvijas uzdāvināja Azerbaidžānas Informācijas centram vairāk nekā 320 grāmatu eksemplāru, kas aptver bagātu Azerbaidžānas nacionālās kultūras mantojumu. Studentiem, mācībspēkiem, skolotājiem, pētniekiem un visiem interesentiem tiek piedāvāta unikāla un specifiska informācija par Azerbaidžānas vēsturi, filozofiju, literatūru, mūziku, zinātni, novadpētniecību un mākslu. Lasītajiem pieejami arī azerbaidžāņu rakstnieku un dzejnieku daiļdarbi. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.