2014. gada septembrī tika atklāts Gruzijas Informācijas centrs (GIC), kas kalpo informācijas apmaiņai, kultūras, zinātnes un izglītības sakaru attīstībai starp Gruziju un Latviju. Lielu atbalstu GIC izveidē sniedza Gruzijas vēstniecība Latvijā, Ivane Džavahišvili Tbilisi Valsts universitāte, Suhumi Valsts universitāte (Tbilisi). GIC krājumā ir vairāk nekā 250 grāmatu, periodisko izdevumu, audovizuālo materiālu. Krājums izveidots, lai piedāvātu informāciju par Gruzijas vēsturi, literatūru, valodu, izglītību, zinātni un kultūru. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

2015. gada 16. aprīlī GIC apmeklēja Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili (Giorgi Margvelashvili) un uzdāvināja vērtīgas grāmatas.

2016. gadā tika noslēgts sadarbības memorands starp LU Akadēmisko bibliotēku un Latvijas gruzīnu biedrību “Samšoblo”, kā arī aktivizēta darbība ar Gruzijas latviešu biedrību “Ave Sol”.

LU Akadēmiskā bibliotēka sniedza lielu atbalstu Latvijas auditorijas atvēršanā Suhumi Valsts universitātē (Tbilisi), kur studenti sākuši latviešu valodas apguvi.