Ukrainas Informācijas centrs (UIC) darbojas kopš 2005. gada, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Ukrainas vēstniecību Latvijā un Latvijas Akadēmisko bibliotēku. UIC krājums tiek veidots, lai veicinātu integrāciju un paplašinātu sadarbību starp Latviju un Ukrainu izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas sfērā, sniegtu informatīvos pakalpojumus.
Krājumā ir vairāk nekā 3 000 grāmatu, periodisko izdevumu un audiovizuālo materiālu eksemplāru, kurus dāvinājušas Ukrainas universitātes, bibliotēkas, kultūras iestādes, Ukrainas vēstniecība Latvijā u.c. Visi izdevumi ir brīvi pieejami, un to bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
2017. gadā tika parakstīts sadarbības memorands starp LU Akadēmisko bibliotēku un Rīgas Ukraiņu vidusskolu.