Uzbekistānas Informācijas centrs (UZIC) izveidots 2017. gadā un kalpo informācijas apmaiņai un Latvijas-Uzbekistānas sakaru paplašināšanai izglītības, zinātnes un kultūras jomā. UZIC krājumu vairāk nekā 50 unikālu grāmatu, kurās atrodama informācija par Uzbekistānas valsti, vēsturi, kultūru, mākslu un zinātni, atrodami Austrumu zinātnieku un domātāju filozofiskie traktāti un rakstnieku darbi. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
UZIC aktīvi sadarbojas ar Uzbekistānas Republikas vēstniecību Latvijā, Taškentas universitātēm un uzbeku kopienas pārstāvjiem. 2018. gada 5. oktobrī starp Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un Draudzības biedrību “Uzbekistāna-Latvija” tika parakstīts sadarbības memorands.
Pateicoties Uzbekistānas Republikas vēstniecības Latvijā dāvinājumam, centru rotā dažādi autentiski mākslas priekšmeti un suvenīri, kas sniedz ieskatu Uzbekistānas kultūrā, mākslā un tradīcijās.