2019. gada 28. februārīLatvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, notika Misiņa kluba kārtējais lasījums, kurā viesojās mūzikas vēsturnieks Dr.art. Arnolds Klotiņš ar priekšlasījumu “Kā es gatavoju grāmatu par staļinismu mūzikā”. 


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā iznākusī LU LFMI vadošā pētnieka, muzikologa Arnolda Klotiņa monogrāfija “Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953.gadā” ir Latvijas mūzikas vēstures sējums par desmit gadu laikposmu no padomju varas atjaunošanas Rīgā 1944. gadā līdz Staļina nāvei 1953. gadā. Pētījums hronoloģiski turpina izzināt Latvijas mūziku politiskas un radošas nebrīves apstākļos, ko grāmatas autors uzsāka monogrāfijā “Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940-1945” (2011).
Grāmatā tiek sniegta mūzikas dzīves un jaunrades panorāma – mūzika koncertos, operā, radio, koros un dziesmu svētkos; tiek raksturota mūzikas izglītība, kritika, sabiedrības attieksme; aplūkota komponistu darbība, latviešu mūzikas stila attīstība u.c.