2019. gada 28. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika Misiņa kluba lasījums, kurā viesojās vēstures doktors, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētājs Ainārs Lerhis ar priekšlasījumu "Ieskats Latvijas Republikas ārlietu dienesta darbībā 1940. - 1991. gadā". 

Dr. hist. Ainārs Lerhis ir autors vairākām publikācijām un grāmatām par Latvijas Republikas ārlietu dienesta vēsturi un attīstību, piemēram, grāmatas:  Latvijas Republikas ārlietu dienests 1918-1941 (2005), Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu jautājumā 1940.-1991. gadā (2018, sastādītājs un komentāru autors) u.c. 
Iepazīstinot klausītājus ar Latvijas Republikas ārlietu dienesta darbību no 1940. līdz 1991. gadam, Dr. hist. Ainārs Lerhis sniedza priekšskatu arī par  Latvijas sūtni Lielbritānijā, ārkārtējo pilnvaru nesēju, ārlietu dienesta vadītāju Kārli Zariņu  (1940-1963); Latvijas pilnvaroto lietvedi ASV, ārlietu dienesta vadītāju Dr. Arnoldu Spekki (1963-1970); Latvijas pilnvaroto lietvedi ASV, ārlietu dienesta vadītāju Dr. Anatolu Dinbergu un citiem ar ārlietām saistītiem jautājumiem.