2019. gada 31. janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika Misiņa kluba kārtējais lasījums, kurā viesojās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna ar priekšlasījumu "Laika apstākļu mainība vai klimata pātmaiņas?" 

Andris Vīksna vada un organizē 40 speciālistu darbu, nodrošinot Latvijā vienīgo servisu vispārējo, specializēto, jūras un aviācijas prognožu, kā arī iekšzemes hidroloģisko prognožu nodrošināšanā operatīvā (24/7) režīmā. Dienā tiek sagatavoti vairāki simti dažādu laika prognožu gan pavisam īsam termiņam – tuvākajām stundām, gan garākiem termiņiem – līdz pat 12 mēnešiem uz priekšu. Pēdējos gados tiek nodrošinātas arī aktivitātes klimata un tā pārmaiņu jomā, kā arī ir uzsākta pētnieciskā darbība hidrometeoroloģijas jomā, izstrādājot pakalpojumus un metodikas specifisku biznesu jomu atbalstam. Specializēta prognostiskā un klimatiskā informācija tiek sagatavota daudzām tautsaimniecības nozarēm, piemēram, aviācijai, jūrniecībai, enerģētikai, celtniecībai, ceļu uzturētājiem, mežsaimniecībai, lauksaimniecībai, kā arī tām valsts iestādēm, kas atbild par iedzīvotāju drošību – ugunsdzēsējiem un bruņotajiem spēkiem.