2020. gada 30. janvārī notika Misiņa kluba kārtējais lasījums, kurā viesojās antropoloģe, vēstures doktore, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniece Rita Grāvere ar priekšlasījumu – Laikmets pilns dramatiskas cīņas. Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892-1979) dzīvesstāsts Carpe Diem! Satver dienu!

Izcilais latviešu bērnu ārsts Jēkabs Nīmanis (1892-1979) par savu dzīves vadmotīvu izvēlējies seno romiešu saukli Carpe diem! – Satver dienu!
Jēkabs Nīmanis bija ārsts-leģenda. Viņa sarežģītais dzīves stāsts atspoguļo visas latviešu tautas dramatismu. Būdams zemnieka dēls, viņš kļuva ievērojams bērnu ārsts. Nīmaņa dzīve un darbība bija ļoti dauzpusīga – no ārstējošā ārsta, publicista, dzejnieku Raiņa un Aspazijas daktera, Bērnu slimnīcas vadītāja, privātklīnikas īpašnieka, lielu sūtniecību un ietekmīgu funkcionāru ārsta līdz kolhoza  ārstam un visbeidzot arestantam un izsūtītajam. 
Jēkabs Nīmanis: “Esmu beidzis vismaz trīs augstskolas – Tērbatas universitāti, diplomu ieguvis Maskavā, dzīves universitāti un “Austrumu”  akadēmiju. Esmu vispusīgi izglītots. Dzīve nav romāns, bet gan drāma, jo dzīves pamatlementi ir cīņa, cīņa ar sevi, par sevi, par savu ģimeni un dzimtu, par savu tautu un par savu zemi. “ 
Ritas Grāveres zinātnisko interešu lokā ir baltu, Baltijas somu, slāvu etniskās vēstures jautājumi. Viņa sarakstījusi monogrāfijas par latviešu etnisko odontoloģiju (1987) un profesoru Jēkabu Prīmani (2017). Kopš 2000. gadu sākuma pētnieces uzmanības lokā ir Latvijas antropoloģijas  vēsture un problēmas, kas saistītas ar reģionālo vēsturi un latviešu populāciju ārpus Latvijas. Strādājot Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, viņa pievērsusies pediatrijas vēsturei.