2019. gada 30. maijā  Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika Misiņa kluba kārtējais lasījums, kurā viesojās žurnālists Voldemārs Hermanis ar priekšlasījumu “Laikraksts Cīņa 20.gs. 60.-70. gados jeb Nams Blaumaņa ielā 38/40”. 

Voldemārs Hermanis, Latvijas Žurnālistu savienības biedrs, strādājis “Cīņas redakcijā (1963-1985) un vadījis ārzemju informācijas nodaļu. Kā redkolēģijas loceklis bijis informēts arī par kultūras, propagandas, ražošanas un citām tā laika aktualitātēm. Laika periodā (līdz 1978.g.) “Cīņas” redakcija atradās Blaumaņa ielā 38/40. Avīzes galvenie redaktori bija Ilmārs Īverts un Jānis Britāns (sākot ar 1972. g.).
Priekšlasījuma mērķis nebija no jauna spodrināt padomjlaika latviešu preses flagmani, bet drīzāk raisīt atklātu sarunu par žurnālista un rakstnieka lomu vienpartijas stingrās uzraudzības režīmā. Tādā kontekstā īpaši vērtas būtu liecības un piebildes par konkrētiem to gadu “Cīņas” darbiniekiem — Haraldu Vecvagaru, Kārli Sausnīti (Pēteri Ēteri), Arturu Heniņu, Mersedi Celmiņu (Salnāju) un citiem.
Pieminama ir “Cīņas” īpašā vieta komunistiskās preses kohortā (Ļeņins, franču Humanite, PSKP “Pravda” utml.); “Cīņa” un latviešu kultūra jaunās spīlēs pēc Hruščova atkušņa; “Cīņa” un ārzemju 
informācijas plūsma (starptautiskie komentētāji, materiāli dienesta lietošanai, Rietumu prese, erudīti autori –  Leons Taivāns, Edgars Katajs, Jānis Jaundzems u.c.) un redakcijas saviesīgi neformālā dzīve (mākslinieku koncerti “Cīņas” Lielajā zālē, ekskursijas, futbols, šahs utml.