Jaunumi

Bibliotēkas darba laiks 1. maija nedēļā

Saulainas un mierpilnas Lieldienas

Bibliotēkas darba laiks Lieldienu nedēļā

LU Akadēmiskajā bibliotēkā atklās divas izstādes, kas veltītas Ukrainai

LU Akadēmiskajā biblotēkā notiks zinātniskais vakars “Migrācija – izaicinājumi un iespējas” ar Ķelnes Universitātes profesora Dr. Haria Anastasopola vieslekciju

Starptautiska starpdisciplināra konference filosofijā "Transformētā humanitāte, meklējot stabilitāti: ritmi filosofijā, dabā, mākslā"

LU Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde “Valodniekam Jānim Endzelīnam – 150”

Vācbaltiešu juristam, politologam un vēsturniekam Dītriham Andrejam Lēberam - 100

Klajā nācis zinātniskā izdevuma “Arheoloģija un etnogrāfija” 32. laidiens